Friday, April 20, 2018
Home > Φωτορεπορταζ > Αγροτικα > Το πρόγραμμα εργασίας παρουσίασε η ΕΑΣ Λακωνίας Α.Ε
ΑγροτικαΦωτορεπορταζ

Το πρόγραμμα εργασίας παρουσίασε η ΕΑΣ Λακωνίας Α.Ε

Το πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΣ Λακωνίας που υλοποιείται κατά την τριετία 2015-2018 και έχει ως σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, την βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και την πιστοποίηση των ελαιοκομικών προϊόντων, παρουσίασε η ΕΑΣ Λακωνίας ΑΕ, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27/3, στο ξενοδοχείο “Sparta Inn” στη Σπάρτη.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε τρεις περιόδους/έτη: 1ο έτος (Απρίλιος 2014 – Μάρτιος 2015), 2ο έτος (Απρίλιος 2016 – Μάρτιος 2017), 3ο έτος (Απρίλιος 2017 – Μάρτιος 2018). Η συνέντευξη παρουσίασε τα αποτελέσματα για το 2ο έτος.

Αρχικά, εκ μέρους της ΕΑΣ Λακωνίας, ο πρόεδρος κ. Νικόλαος Προκοβάκης αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία και τους φιλόδοξους στόχους του προγράμματος, το οποίο εγκρίθηκε και υλοποιείται με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γενικός Κανονισμός 1308/2013 για την Κοινή Οργάνωση των Αγορών Γεωργικών Προϊόντων, ειδικοί εφαρμοστικοί Κανονισμοί 611 & 615/2014 για τα προγράμματα στήριξης στα ελαιοκομικά προϊόντα).

Ειδικότερα:
– Ως φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων ορίζονται πλέον οι Οργανώσεις Παραγωγών και οι Ενώσεις αυτών. Έτσι, με φορέα την ΕΑΣ Λακωνίας Α.Ε. συστάθηκε ‘Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών (ΕΟΠ), από 16 ελαιουργικούς συνεταιρισμούς και μετόχους της ΕΑΣ, οι οποίοι προηγουμένως αναγνωρίσθηκαν ως «Οργανώσεις Παραγωγών» (ΟΠ): ΑΣ Αγίου Νικολάου Βοιών, ΑΣ Αγίων Αποστόλων, ΑΣ Ανωγείων, ΑΣ Απιδιάς, ΑΣ Βορδόνιας, ΑΣ Γερακίου, ΑΣ Γκοριτσάς, ΑΣ Γουβών, ΑΣ Καλυβίων Σοχάς, ΑΣ Κροκεών, ΑΣ Λιβαδίου Κυθήρων, ΑΣ Μεταμόρφωσης, ΑΣ Νιάτων, ΑΣ Ξηροκαμπίου, ΑΣ Παλαιοπαναγιάς, ΑΣ Παντάνασσας.
– Οι 16 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί εξουσιοδότησαν την ΕΑΣ Λακωνίας, να συντάξει και να υλοποιήσει εκ μέρους τους, ως Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών, πρόγραμμα εργασίας, επειδή η ΕΑΣ διέθετε τις απαραίτητες προϋποθέσεις και εγγυήσεις (εμπειρία στην εφαρμογή, οικονομική ευρωστία, προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή) και επειδή έτσι θα καλύπτονταν ολοκληρωμένα οι απαιτήσεις των κανονισμών (πρόγραμμα που να καλύπτει όλη την παραγωγική αλυσίδα από το χωράφι στο ράφι, μεγάλη γεωγραφική έκταση και παραγόμενη αξία ελαιοκομικών προϊόντων).

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος της ΕΑΣ, καθώς και ο τεχνικός σύμβουλος κ. Ιωάννης Γρηγοράτος και ο σύμβουλος διαχείρισης του προγράμματος εργασίας της ΕΑΣ Λακωνίας κ. Κυριάκος Λουκάκης, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την υλοποίηση του τριετούς προγράμματος, παρουσιάζοντας πιο διεξοδικά ανά δράση τα παραγόμενα αποτελέσματα για το 2ο έτος:

– Δράση 1 – Πρακτική επίδειξη τεχνικών ολοκληρωμένης διαχείρισης στην ελαιοκαλλιέργεια: Η Ομάδα Παραγωγών της ΕΑΣ που εφαρμόζει Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης από την εξαετία 2009/2015 και έχει πιστοποιηθεί με βάση τα πρότυπα AGRO 2.1-2.2, διατηρείται την τριετία 2015/2018 και τα μέλη της ομάδας, για το 2ο έτος, ανήλθαν σε 2593 πιστοποιημένους παραγωγούς από όλες τις συμμετέχουσες Οργανώσεις Παραγωγών.

– Δράση 2 – Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας: Η δράση εφαρμόζεται σε 12 Ο.Π. και εστιάζεται σε 3 νέες τεχνικές καλλιέργειας που έχουν αποκτήσει, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, πολύ σημαντική επίδραση στην ποιότητα και ασφάλεια του ελαιοκάρπου. Το 2ο έτος εφαρμόσθηκε σε 549 παραγωγούς η 2η τεχνική ‘πρακτικές περιορισμού της διάβρωσης του εδάφους κατά την ελαιοκαλλιέργεια’.

– Δράση 3 – Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης και επικοινωνίας: Η δράση εφαρμόζεται σε 8 Ο.Π. και περιλαμβάνει αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη κατάρτιση, πληροφόρηση και δικτύωση των παραγωγών. Κατά το 2ο έτος, αναπτύχθηκε περεταίρω ο ιστότοπος (www.easlaconia-farmers.gr) και ξεκίνησε η χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και κινητού τηλεφώνου για δικτύωση και πληροφόρηση 128 συμμετεχόντων παραγωγών.

– Δράση 4 – Βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης των ελιών πριν από τη μεταποίησή τους: η δράση εφαρμόσθηκε την διετία 2015/2017 στις 16 Ο.Π. και αφορά στην προμήθεια παγίου εξοπλισμού για την υποστήριξη συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και ανάλυσης ελαιοποιήσιμης ελιάς. Κατά το 2ο έτος, έγινε βελτίωση της συγκομιδής ελαιοκάρπου με προμήθεια και διανομή στους παραγωγούς 2.640 ελαιόδιχτων (8m ή 6m πλάτος) x (12m μήκος), από πολυαιθυλένιο (PE) με υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (UV Protection).

– Δράση 5 – Αξιοποίηση των καταλοίπων της παραγωγής του ελαιολάδου: Από το 1ο έτος (Νοέμβριος 2015) έως το 2ο έτος (Οκτώβριος 2016) ολοκληρώθηκε σταδιακά η κατασκευή υπόστεγου αποθήκευσης 3φασικού ελαιοπυρήνα στο πυρηνελαιουργείο της ΕΑΣ. Η κατασκευή αυτή είχε ξεκινήσει την τριετία 2012/2015, στο πλαίσιο της εφαρμογής/εγκατάστασης πιλοτικού συστήματος αξιοποίησης ελαιοπυρήνα (2φασικού / 3φασικού), κατσίγαρου, κλαδιών και φύλλων για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού (compost). Ακόμη, αποκτήθηκε εξάρτημα κατάλληλο για την ανάλυση ελαιοπεριεκτικότητας ελαιοπυρήνα, μέσω της συσκευής της ΕΑΣ που έχει αγορασθεί από το 1ο έτος.

– Δράση 6 – Βελτίωση του εργαστηρίου ανάλυσης παρθένου ελαιολάδου: το χημικό εργαστήριο της ΕΑΣ, κατά το 2ο έτος, βελτίωσε τον διαθέσιμο εξοπλισμό του. Έγινε προμήθεια εξοπλισμού / συσκευών για την ανάλυση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο ελαιόλαδο (αέριος φασματογράφος κλπ.). Επίσης, αποκτήθηκε εξάρτημα κατάλληλο για την εναλλακτική ανάλυση οξύτητας ελαιολάδου, μέσω της συσκευής μέτρησης ελαιοπεριεκτικότητας της ΕΑΣ που έχει αγορασθεί από το 1ο έτος.

– Δράση 7 – Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή ως τη συσκευασία, υποστηριζόμενο από ολοκληρωμένο λογισμικό εφαρμογής: η ΕΑΣ Λακωνίας από το 2009 εφαρμόζει πιλοτικά σύστημα ιχνηλασιμότητας από το χωράφι έως την εμφιάλωση-σήμανση ελαιολάδου κατά το πρότυπο ISO 22005:2007, με υποστήριξη εφαρμογής μέσω λογισμικού. Την τριετία 2015/2018 συνεχίζεται η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος με τη συμμετοχή των 15 Ο.Π. που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Κατά το 2ο έτος, συμμετείχαν 111 παραγωγοί από 6 Ο.Π. και έγινε προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη εφαρμογής της δράσης: 7 ανοξείδωτες δεξαμενές για 6 Ο.Π., 1 αντλία ελαίου για 1 Ο.Π. και 1 δίκτυο ανοξείδωτων σωληνώσεων δεξαμενών για 1 Ο.Π.

– Δράση 8 – Διάδοση των πληροφοριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος: με την ολοκλήρωση έκαστου έτους (Μάρτιος 2016, Μάρτιος 2017, Μάρτιος 2018), γίνεται έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων (τρίπτυχο μικρό, αναλυτικό μεγάλο), συνέντευξη τύπου προς τοπικούς φορείς και μέσα μαζικής ενημέρωσης της Λακωνίας και αρχειοθέτηση των παραγόμενων δημοσιεύσεων.

O πρόεδρος της ΕΑΣ τόνισε ότι, τα παραγόμενα από το πρόγραμμα αποτελέσματα βρίσκονται μέσα στα πλαίσια των ευρύτερων στόχων της ΕΑΣ, οι οποίοι είναι:

1) Ενημέρωση των ελαιοπαραγωγών σε τεχνικές καλλιέργειας φιλικές προς το περιβάλλον με στόχο την μείωση των εισροών και την παραγωγή προϊόντων ποιότητας (ολοκληρωμένη διαχείριση ελαιώνων κλπ.). Κατά αυτό τον τρόπο οι ελαιοπαραγωγοί θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που θέτει η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2) Διαρκής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και αύξηση των πωλήσεων τυποποιημένου ελαιολάδου.

3) Παραγωγή και διάθεση στην αγορά νέων προϊόντων (ολοκληρωμένης διαχείρισης, ιχνηλασιμότητας κλπ.), προώθηση και προβολή εντός και εκτός Ελλάδας.

Επίσης, με την ευκαιρία της συνέντευξης τύπου, υπήρξε αναφορά στις δραστηριότητες της ΕΑΣ που καλύπτουν ολοκληρωμένα τις ανάγκες των καλλιεργητών της Λακωνίας αλλά και στα τεχνικά και παραγωγικά στοιχεία της ΕΑΣ (μονάδες τυποποίησης, δεξαμενές ελαιολάδου κλπ.) και την σημαντική προσπάθεια της ΕΑΣ τα τελευταία χρόνια που έχει επιτύχει τον ριζικό εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *